CAMPEONATO BAIANO DE KUNG-FU, SANDA E TAI-CHI – 2019